Xem tuổi nam sinh 1990 và nữ sinh 2005 có hợp kinh doanh không?

Việc kết hợp với đối tác có tuổi hợp làm ăn buôn bán giúp đem lại may mắn và hiệu quả kinh doanh cao. Bói tuổi hợp tác làm ăn nam 1990 và nữ 2005 có hợp nhau hay không chính là điều cần thiết. Điều này giúp bạn biết được tuổi hai người có thật sự hợp nhau hay không trong làm ăn buôn bán. Cụ thể chi tiết như sau:

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Canh Ngọ và nữ Ất Dậu

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1990
Canh Ngọ
Lộ Bàng Thổ
Khảm
Thủy
2005
Ất Dậu
Tuyền Trung Thủy
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Canh Ngọ và nữ Ất Dậu

Muốn chọn được đối tác để bắt tay làm ăn buôn bán hợp tuổi. Bạn cần phải dựa vào các yếu tố như thiên can, địa chi, cung mệnh và thiên mệnh năm sinh. Nếu như tuổi hai bên tương sinh giữa các yếu tố này thì việc làm ăn rất tốt. Tạo nền tảng bền vững cho mối quan hệ này. Nội dung sau đây là kết quả đánh giá sự hợp khắc và tốt xấu giữa nam tuổi Canh Ngọ và nữ tuổi Ất Dậu:

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Lộ Bàng ThổTuyền Trung ThủyTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
CanhẤtTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
NgọDậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KhảmKhônTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThủyThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nam Canh Ngọ và nữ Ất Dậu

3
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Nội dung trên đây vừa cho biết mức độ hai bạn nam Canh Ngọ và nữ Ất Dậu hợp khắc thế nào. Nhằm giúp bạn có thể biết được tuổi 1990 có thật sự để hợp tác làm ăn với tuổi 2005 này không? Từ đó sớm đem ra quyết định đúng đắn là nên hay không nên hợp tác. Tuy nhiên trong trường hợp đối tác đang làm ăn xung khắc thì sớm tìm cách hóa giải. Mang lại cho công việc làm ăn được thuận lợi dễ dàng hơn.